ชุบ โลหะ
Lifestyle

พามารู้จักการชุบโลหะ EDP คืออะไร ดีกว่าการพ่นสีทั่วไปไหม

EDP ย่อมาจาก Electro Deposition Painting คือ เทคโนโลยีการชุบโลหะ ที่อาศัยกลไกทางไฟฟ้า วิธีนี้จะได้ผิวเคลือบที่เรียบ สามารถทนต่อการกัดกร่อนได้สูง ได้ความหนาของผิวเคลือบและเฉดสีที่สม่ำเสมอกัน เพิ่มแรงยึดเกาะให้ดีขึ้น นิยมใช้สำหรับการเคลือบวัสดุที่มีความซับซ้อน เช่น ชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ชุบโลหะด้วยไฟฟ้าสามารถชุบวัสดุได้หลากหลาย ทั้งเหล็ก อลูมิเนียม ซิงค์ ฯลฯ การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า ทำยังไง ชุบโลหะด้วยไฟฟ้า คือ นำเอาไฟฟ้ากระแสตรงมาใช้เพื่อชุบโลหะ โดยเปลี่ยนสารละลายของสสารที่ต้องการชุบ ให้เป็นไอออนบวก ทำให้ไปจับตัวเป็นชั้นบางๆ บนวัสดุนำไฟฟ้า วัตถุประสงค์เพื่อชดเชยคุณสมบัติต่างๆ ที่ขาดไป เช่น คุณสมบัติป้องกันการหลุดลอก คุณสมบัติการหล่อลื่น ความสวยงาม รวมถึงการเพิ่มความหนาให้แก่วัสดุด้วย การชุบโลหะแบบ EDP ปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ถือว่าเป็นวิธีการเคลือบสีที่มีประสิทธิภาพ อีกวิธีหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชิ้นงานที่มีความซับซ้อน ข้อดีของ ชุบโลหะแบบ EDP ชุบผิวโลหะออกมาได้เรียบ เกิดความสม่ำเสมอของความหนา สามารถเคลือบได้ทุกส่วน ทั้งที่เป็นร่อง หรือหลืบลึกที่สเปรย์ธรรมดาไม่สามารถพ่นได้อย่างทั่วถึง สามารถกันสนิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุดิบที่ถูกเคลือบจะไม่สามารถติดไปได้ ไม่มีผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อม […]